به ناکجاآباد خوش اومدی!

کلید اسپیس رو بزن و بازی کن!

دایناسور رو تاچ کن و بازی رو شروع کن!